Звіт про стан дотримання антикорупційного законодавства


На протязі 2016 року на апаратних нарадах та Колегіях Південного офісу Держаудитслужби розглядалися питання про дотримання посадовими особами антикорупційного законодавства, а саме вимоги Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, Распорядження та Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні «Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки», постанови КМУ від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні», визначено необхідність впровадження системного підходу до запобігання корупції, що і здійснюється в Південному офісі Держаудитслужби.

В структурних підрозділах додатково вивчені вимоги вищезазначеного Закону для необхідності посилення контролю за усуненням передумов виникнення проявів корупції у повсякденній діяльності працівників.

Відповідно до розділу VI Закону України «Про запобігання корупції» на економічних заняттях були розглянуті та вивчені Правила етичної поведінки державних службовців, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.16 № 65. 12 серпня 2016 року на економічному навчанні були опрацьовані:

- Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та проведено тестування працівників нашої установи на виявлення потенційного та реального конфлікту інтересів;

- Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 11 серпня 2016 р. № 3.

З метою моніторингу дотримання законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів і виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників органу державного фінансового контролю була проведена перевірка дотримання вимог статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» щодо обмеження спільної роботи близьких осіб. Усіма державними службовцями було подано заяви (які були долучені до особових справ) про відсутність фактів спільної роботи близьких осіб та їх підпорядкованість. У 2016 року з цього питання надійшла одна заява Поспєєвої А.М.,за результатами розгляду яких було прийняте відповідне управлінське рішення. На підставі заяви начальника управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області Круковського Д.В. з метою недопущення конфлікту інтересів у службовій діяльності били виконані вимоги ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» щодо урегулювання конфлікту інтересів та прийняте відповідне управлінське рішення.

Звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців і громадян щодо фактів наявності конфлікту інтересів суб’єктів декларування, отримання неправомірної вигоди або подарунків станом на 01.01.2017 року року не надходило, звернень щодо фактів корупційних дій посадовими особами органів Дераудитслужби за «телефоном довіри» також не надходило.

Фактів виявлених корупційних правопорушень у Південного офісу Держаудитслужби, встановлено не було.

Згідно вимог Закону України «Про очищення влади» на протязі 2016 року у Південного офісі Держудитслужби та його територіальних підрозділах було проведено 370 перевірок, та складені відповідні довідки. Всі посадові особи пройшли перевірку, за результатами яких, відсутні особи до яких застосовуються заборони, передбачені частиною 3 або 4 Закону України «Про очищення влади».

З метою забезпечення прозорості діяльності Держаудитслужби на офіційному веб-сайті Держаудитслужби в Одеській області в мережі Інтернет періодично публікуються:

- оголошення про проведення «Прямих телефонних ліній» з начальниками структурних підрозділів, завдяки яким громадяни мали змогу звернутися з питаннями щодо корупційних правопорушень з боку посадових осіб;

- повідомленням про роботу телефону довіри; (728-36-86)

- декларації працівників Держаудитслужи, відносно яких проводиться перевірка згідно вимог антикорупційного законодавства України.

У лютому 2016 року 168 державних службовців Держфінінспекції в Одеській області пройшли тестування на знання законодавства України, яке містило, зокрема, питання на знання антикорупційного законодавства, з результатом 85-100 балів, що відповідає високому рівню знань.

В рамках плану підвищення кваліфікації на 2016 рік у вересні-жовтні п.р 100 працівників Держфінінспекції в Одеській області прийняли участь в одноденному тематичному короткотерміновому семінарі на тему «Протидія та запобігання проявам корупції в органах публічної влади» в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та ними отримано сертифікати виконання плану семінару.

З 01.01.2017 року по 31.03.2017 року починається другий етап електронного декларування для категорії посад «Б» та «В»

на економічних навчаннях неодноразово розглядались питання щодо:

- необхідності своєчасного отримання цифрових електронних підписів співробітниками згідно Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою КМ України від 28 жовтня 2004 року № 1452;

-керівникам структурних підрозділів Південного офісу Держаудитслужби, керівникам управлінь Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській та Миколаївській областях з урахуванням Роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 3 було наголошено на персональну відповідальність та необхідність забезпечення контролю за своєчасне отримання ЦП, подання та оприлюднення відповідно до Закону декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави.


Завідуючий сектору запобігання та виявлення корупції

Ю.В. Стефко

Південного офісу Держаудитслужби