ПЛАН

роботи Сектору запобігання та виявлення корупції Південного офісу Держаудитслужби на 2018 рік


№ п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний виконавець Відмітка про виконання
1. Заходи щодо організації виконання акті» та доручень органів виконавчої влади вищого рівня, листів інших державних органів
1.1. Участь у проведенні спеціальних перевірок та складання довідки про проходження спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у Південному офісі Держаудитслужби та його територіальних підрозділах (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 та Закону України «Про запобігання корупції»). У разі потреби - Сектор запобігання та виявлення корупції
- Відділ роботи з персоналом
1.2. Підготовка та надання Національному агентству з питань запобігання корупції, сектору запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби інформації про посадових осіб Південного офісу Держаудитслужби та його територіальних підрозділів, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення за визначеною формою (відповідно до ст. 59 Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265). У триденний строк з дня отримання відповідного судового рішення та до 20 числа останнього місяця кварталу. Сектор запобігання та виявлення корупції
1.3. Розроблення плану роботи Сектору запобігання та виявлення корупції Південного офісу Держаудитслужби (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706) Грудень Сектор запобігання та виявлення корупції
2. Проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції
2.1. Проведення роз'яснювальної роботи щодо обов'язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та механізмів їх урегулювання відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» Протягом року Сектор запобігання та виявлення корупції
2.2. Організація лекцій для працівників Південного офісу Держаудитслужби та його територіальних підрозділів (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування») Протягом року Відділ роботи з персоналом Сектор запобігання та виявлення корупції
2.3. Проведення навчального семінару стосовно правильності заповнення декларації про майно, доходи та витрати і зобов’язання фінансового характеру Березень Сектор запобігання та виявлення корупції
3. Превентивні антикорупційні заходи
3.1. Участь у засіданнях Конкурсної комісії для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті Південного офісу Держаудитслужби та її територіальних підрозділів На час скликання Сектор запобігання та виявлення корупції
3.2. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності працівників Південного офісу Держаудитслужби та його територіальних підрозділів та сприяння їх усуненню (відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»)td> Постійно Сектор запобігання та виявлення корупції
3.3. Здійснення профілактичної роботи щодо запобігання корупції в Південному офісі Держаудитслужби та його територіальних підрозділів, спрямованої на посилення особистої відповідальності кожного працівника за належне виконання службових обов'язків та дотримання антикорупційного законодавства Постійно Сектор запобігання та виявлення корупції
4. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства
4.1. Вжиття необхідних заходів щодо припинення виявлених корупційних правопорушень працівників Південного офісу Держаудитслужби та територіальних підрозділів. Негайне письмове повідомлення про їх вчинення начальнику Південному офісі Держаудитслужби, сектору запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби, та відповідно до статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» - спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції Невідкладно (протягом робочого дня) Сектор запобігання та виявлення корупції
4.2. Участь у проведенні службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» У разі виявлення фактів порушень Сектор запобігання та виявлення корупції
4.3. Надання допомоги працівникам та кандидатам на заміщення вакантних посад державних службовців в Південному офісі Держаудитслужби та його територіальних підрозділах в заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У разі потреби Сектор запобігання та виявлення корупції
4.4. Проведення аналізу щодо дотримання працівниками Південного офісу Держаудитслужби та його територіальних підрозділів вимог антикорупційного законодавства, причин вчинення корупційних правопорушень та визначення корупціогенних чинників, які сприяють їх розповсюдженню Постійно Сектор запобігання та виявлення корупції
4.5. Забезпечення підготовки оглядових листів за результатами узагальнення стану дотримання антикорупційного законодавства в Південному офісі Держаудитслужбі та його територіальних підрозділах. За наявності відповідних фактів Сектор запобігання та виявлення корупції
4.6. Ведення обліку працівників Південного офісу Держаудитслужбі та його територіальних підрозділів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Постійно Сектор запобігання та виявлення корупції
5. Взаємодія г громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики, міжнародне співробітництво
5.1. Забезпечення розгляду звернень та повідомлень ЗМІ про факти, які мають ознаки корупції з боку працівників Південного офісу Держаудитслужби та його територіальних підрозділів та вжиття за результатами їх розгляду відповідних заходів. Постійно Сектор запобігання та виявлення корупції
5.2. Висвітлення в рубриці «Запобігання проявам корупції» на сайті Південного офісу Держаудитслужби антикорупційних заходів, яких вживає Держаудитслужба, Південний офіс Держаудитслужби та його територіальні підрозділи з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності. Постійно Сектор запобігання та виявлення корупції
6. Інше
6.1. З метою підвищення ефективності та якості роботи щодо запобігання і протидії корупції у Південному офісі Держаудитслужби та його територіальних підрозділах та забезпечення добору висококваліфікованих - фахівців на посади спеціалістів з питань запобігання та виявлення корупції участь у погодженні призначення та звільнення таких спеціалістів. У разі потреби Сектор запобігання та виявлення корупції